Wikia


AchtergrondEdit

Psijische OrdeEdit

Mannimarco werd geboren rond 2E 210, op het eiland van Artaeum. Hij was een intelligente Altmer magiër van Koninklijken bloede, maar van welke lijn hij afstamt, is niet bekend. Samen met zijn tijdgenoot en oprichter van de Magiërs Gilde, Vanus Galerion, trad hij toe tot de prestigieuze Psijische Orde, een orde van Mystieken. Hij verkreeg al snel een reputatie een van de meest briljante studenten ooit getraind te zijn als lid van de Orde. De enige die zijn succes kon bijhouden was Galerion. Terwijl Vanus Galerion een goed man was, werd Mannimarco beschreven een duister gedrag te hebben, wat uiteindelijk zou leiden tot het pad van Necromancie.

NecromancieEdit

Op een bepaald punt begon Mannimarco de school van Necromancie te bestuderen. Tijd ging voorbij, en Mannimarco werd gefascineerd door de geheimen van necromancers, en werd verleid tot het beoefenen van het vangen en tot slaaf maken van zielen. Toen Mannimarco met een duistere spreuk experimenteerde, trok hij de aandacht van Vanus Galerion. Vanus confronteerde zijn medestudent onder de Ceporah Toren, zeggende: “Jouw goddeloze mysticisme is geen manier om je krachten te gebruiken. Je onderzoek moet stoppen, want je brengt slechts horror aan de geestenwereld.” Gecorrumpeerd door zijn ervaringen lachte Mannimarco; hij was de weg van leven en vrede beginnen te haten. Hij keerde terug naar zijn studies en zette zijn experimenten op dood en vergankelijkheid verder.

De RijkenversmeltingEdit

De Grote StrijdEdit

Vanus Galerion was zijn aartsvijand Mannimarco nooit vergeten. Hij had altijd voor aanwijzingen gezocht die naar zijn aanwezigheid zouden leiden, maar kon ze niet vinden. Toen Mannimarco terug opdook, verzamelde Galerion een leger van zijn meest vertrouwde magiërs en Lampenridders en reisde hij naar het noorden, naar een vervloekt bergpad om zijn zaken met Mannimarco te regelen. “Voor mijn laatste ademtocht moet ik de tirannie der wormen aanschouwen, en de ondoden eindelijk doden”, zwoer hij.

Mannimarco verliet zijn schuilplaats met een leger van Necromancers en ondoden, en ontmoette Galerion’s leger op het bergpad, beide zijden klaar voor de strijd. Galerion riep om Mannimarco: “Wormenkoning, geef je artefacten en hun macht aan mij, en je zal leven zoals het de doden past.” Mannimarco antwoordde echter met een holle lach, zeggende: “Jij sterft eerst.” Het was sindsdien dat Mannimarco de bijnaam Koning der Wormen zou dragen.

De twee legers vielen dan aan, bliksem en ijs rond hen wervelend. De Necromancers riepen verscheidene ondode wezens op aan hun zijden, die verslagen werden door stromen van licht gesmeed door de strijdmagiërs. Voor het einde van de strijd ontdekte Galerion dat Mannimarco niet langer leefde, maar zichzelf in de eerste Lich veranderd had en dus onsterfelijkheid had bereikt. Galerion’s leger won de strijd en sloeg erin de overgebleven Necromancers te vernietigen, maar Mannimarco verdween van het tafereel om gedurende eeuwen niet meer gezien te worden.

Jammer genoeg stierf Galerion in de grote strijd, samen met duizenden andere strijdmagiërs en necromancers, hoewel zijn naam en daden nog zouden verderleven in de geschiedenis en literatuur van Tamriël.

Iliac BaaiEdit

Held van DaggerfallEdit

Op een bepaald punt ontmoette Mannimarco de Held van Daggerfall, die naar Gesel Grafheuvel gestuurd was door Prinses Morgiah. Dankzij zijn leeftijd en duistere magie was Mannimarco op de hoogte van dingen die slechts bekend waren aan weinige stervelingen. Hij wist bij voorbeeld dat Prins Karolis, de overgrootvader van wijlen koning Camaron van Sentinel, rondspookte als lich in de diepten van Kasteel Sentinel. Dit was een van de vele geheimen van de Koninklijke dynastie van Sentinel. De Held werd bevolen de ziel van Karolis te vangen in ruil voor nuttige informatie over de Onderkoning, een oude vijand van Mannimarco, voor zijn onderzoek. Na deze missie bezocht de Held Mannimarco geregeld om opdrachten voor hem uit te voeren.

Afwijking in het WestenEdit

Eerste afscheuring van de Magiërs GildeEdit

Held van KvatchEdit

Aanval op BrumaEdit

Tweede afscheuring van de Magiërs GildeEdit

Kolossaal Zwart ZielenjuweelEdit

Zelfs wanneer zijn plannen faalden zag Mannimarco het gevecht met de Magiërs Gilde niet als een verloren zaak. Woord kwam van Silorn dat Falcar erin geslaagd was een Kolossaal Zwart Zielenjuweel te maken. Mannimarco’s bedoeling was dit artefact te vangen en de ziel van Hannibal Traven gevangen te nemen.

Ook Traven hoorde van Falcar’s creatie en stuurde de Held en een groep Strijdmagiërs om Silorn te bestormen. Falcar werd gedood en de Held verkreeg de unieke steen. Terug in de Keizerlijke Stad legde Traven uit dat hij wist dat Mannimarco de bedoeling had zijn ziel erin op te sluiten. Hij beveelt de Held zijn ziel in de steen te vangen, omdat het dragen van het gevulde juweel de Held een immuniteit zou opleveren voor Mannimarco’s pogingen hem in een Wormen Slaaf te vormen. Traven geeft dan zijn leven en vangt zelf zijn ziel in het Kolossaal Zwart Zielenjuweel, iets wat Mannimarco niet had voorzien.

Dood van Mannimarco, Koning der WormenEdit

Mannimarco wist niet dat Traven dood was en verwachtte dat de wijlen Aartsmagiër hem zou confronteren in Echo Grot. Maar het was de Held van Kvatch die naar zijn hol zou komen. He Held doodde Bolor Savel, Mannimarco’s laatste luitenant en de deurbewaker van Echo Grot, en betrad het domein van Mannimarco.

De Held vocht zijn weg doorheen de Necromancer’s Kamer en confronteerde Mannimarco op een klein eilandje. Mannimarco riep een vingerbotreling op uit de grond en, voor alle doeleinden, sloot hij de Held op op het eiland. Vervolgens paralyseerde hij de Held. Om een onbekende reden was Mannimarco ingenomen door de Held en begon hij een monoloog over zijn doelen en zijn visie op Necromancie, iets wat de Koning der Wormen niet meer gedaan had sinds de dagen van Galerion: “Macht, mijn dierbare vriend. Ik zoek macht, en dus bemachtig en bestudeer ik deze die een zeker deel daarvan bezitten. We zijn op zoek naar dezelfde dingen, jouw gilde en ik. Alleen maak jij je zorgen over ‘goed’ en ‘slecht’ en accepteer je niet dat ze manifestaties zijn van hetzelfde ding. Dus merk jij mij als een slecht person, en doe je ijdele pogingen om mij te vernietigen. Ik kijk, en ik wacht, en ik verzamel je wanneer je voor mij komt. In plaats van Traven uit zijn hol te lokken, kreeg ik jou in de plaats. Misschien zal ik persoonlijk naar hem toe gaan wanneer we hier klaar zijn.”

Na de conversatie probeerde Mannimarco de Held te veranderen in een Wormen Slaaf. Zijn magie was echter nutteloos dankzij de energie opgeslagen in het Kolossale Zwarte Zielenjuweel. Mannimarco wist niet wat er gebeurde en viel de Held aan met dolk, spreuk en volgeling. Dit bleek allemaal futiel, want de Held werd beschermd door het Zielenjuweel. Uiteindelijk werd Mannimarco, Koning der Wormen, gedood door de Held om nooit meer opnieuw op te staan.

ArtefactenEdit

Ondanks zijn grote leeftijd zijn slechts een paar artefacten geïdentificeerd door scholieren als zijnde van hem.

  • Het meest wijdverspreide was het Necromancer's Amulet, wat eigenlijk door hem gemaakt werd. Het bestaat uit zilver en een groen juweel, waarin het symbool van de Orde van de Zwarte Worm uitgesneden was. Het werd gedacht dat het Aumlet het laatste overlevende artefact van Mannimarco was, maar dat bleek onwaar.
  • Een ander relatief gebruikelijk artefact is de Bloedworm Helm. Daarvan werd beweerd dat het een van Mannimarco's meest geliefde eigendommen was, en gemaakt uit magisch gevormd been. Samen met het Necromancer's Amulet verloor Mannimarco de helm op een bepaald punt in de geschiedenis. Later werden ze hervonden door de Magiërs Gilde en ze zijn nog steeds in hun bezit.
  • Na Mannimarco's dood werd nog een ander artefact gevonden, genaamd de Staf van Wormen. Het had de eigenschap om dode wezens en mensachtigen terug tot leven te wekken. Hoewel Mannimarco deze dode lichamen levend kon houden zo lang hij wenste, dankzij zijn immense kennis van geheimen en veel ervaring met necromancie, konden anderen hen slecht voor ongeveer dertig seconden levend houden.